Fredag d. 29/9 2017 havde Holstebro Mejeri engageret foredragsholder Leif Bjerre til at holde en times foredrag omkring brug af humor på arbejdspladsen som afslutning på en fælles medarbejderdag for de ansatte på mejeriet.

Det var et humoristisk, interessant, relevant og tankevækkende foredrag, som efterfølgende modtog en fin evaluering af de deltagende medarbejdere. Leif er professionel, engageret og humoristisk, og formåede at få inkluderet de emner, vi havde defineret på forhånd, i sin præsentation.