Vores Funktionærforening havde hyret Leif Bjerre til at fortælle om humor på arbejdspladsen.

Her kom mange ”guldkorn” og sjove fortællinger frem om dagligdagens små og store genvordigheder fortalt med stor energi og gode pointer – nogle gange fremført i en sang akkompagneret af guitaren. Vi husker især raketøvelsen, som fik alle ud på stolekanten – så var stilen lagt!